Locuitorii din România trebuie să dețină hidranți sau sisteme adecvate pentru stingerea incendiilor, conform unui nou proiect de lege

1340

Legea privind normele de stingere a incendiilor, o preocupare pentru locuitorii caselor din România

Un nou proiect de lege privind normele de stingere a incendiilor a fost propus de Ministerul Dezvoltării la sfârșitul lunii decembrie și afectează direct pe toți cei care locuiesc la casă în România.

Potrivit acestui proiect legislativ, toți proprietarii de case vor trebui să dețină hidranți sau sisteme adecvate pentru intervenții în caz de incendiu, conform informațiilor publicate de legestart.ro.

Actul normativ propune modificarea și completarea Legii nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, astfel încât sistemele de alimentare cu apă din întreaga țară să corespundă normelor de combatere și stingere a incendiilor.

Acest proiect de lege a fost publicat pe data de 28 decembrie 2017, iar propunerile sau observațiile cu privire la noile măsuri pot fi trimise la Ministerul Dezvoltării Regionale în decurs de 10 zile. Conform proiectului, se propune ca rețelele de distribuție a apei din unitățile administrativ-teritoriale să fie echipate cu hidranți exteriori, atât subterani, cât și supraterani, care să asigure condițiile de debit și presiune necesare pentru stingerea incendiilor.

De asemenea, se prevede obligativitatea ca fiecare gospodărie să dețină o rezervă de apă necesară funcționării sistemului de securitate la incendiu, un sistem de pompare și un sistem de avertizare la incendiu.

Pentru a asigura respectarea noilor norme, proiectul de lege prevede și sancțiuni în cazul în care hidranții sunt distruși sau deteriorați. Astfel, distrugerea, deteriorarea sau împiedicarea accesului la hidranți poate fi considerată infracțiune și se sancționează cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă între 30.000 lei și 50.000 lei.

Aceste măsuri au fost luate în considerare deoarece nerespectarea acestor norme poate conduce la pierderi de vieți omenești, vătămare gravă a integrității corporale sau a sănătății persoanelor, dar și la distrugerea totală sau parțială a construcției, ori degradarea unor instalații sau utilaje importante.

Această inițiativă legislativă vine în contextul în care incendiile în locuințe sunt una dintre principalele cauze ale pierderilor de vieți și pagube materiale în România. Având în vedere aceasta, autoritățile își propun să ia măsuri pentru a asigura siguranța locuitorilor și a proprietăților, prin promovarea unor reguli clare și obligatorii pentru stingerea incendiilor.

O preocupare pentru proprietarii de case
Noul proiect de lege privind normele de stingere a incendiilor reprezintă o preocupare majoră pentru proprietarii de case din România. Aceștia vor trebui să se asigure că dețin hidranți sau sisteme adecvate pentru intervenții în caz de incendiu, astfel încât să prevină pierderile de vieți omenești și pagubele materiale cauzate de incendii. De asemenea, vor trebui să se conformeze noilor reglementări privind rezerva de apă necesară, sistemul de pompare și sistemul de avertizare la incendiu.

O astfel de obligație presupune eforturi financiare și de organizare pentru fiecare proprietar de casă. Este necesară instalarea hidranților sau a altor sisteme adecvate pentru stingerea incendiilor, precum și asigurarea unei rezerve suficiente de apă și a unui sistem de pompare adecvat. De asemenea, proprietarii vor trebui să fie conștienți de faptul că nerespectarea acestor reguli poate conduce la sancțiuni penale sau amenzi semnificative.

Cu toate acestea, este important să subliniem că noile reglementări sunt menite să asigure siguranța și protecția locuitorilor și a proprietăților. Prin respectarea acestor norme, se poate reduce semnificativ riscul de producere a incendiilor și consecințele acestora. Este responsabilitatea fiecărui proprietar de casă să se asigure că locuința sa respectă aceste reguli, pentru a proteja viața și bunurile celor dragi.

Proiectul de lege privind normele de stingere a incendiilor aduce modificări și completări importante în ceea ce privește obligațiile proprietarilor de case în România. Aceștia vor trebui să dețină hidranți sau sisteme adecvate pentru intervenții în caz de incendiu, precum și să asigure o rezervă de apă, un sistem de pompare și un sistem de avertizare la incendiu.

Respectarea acestor reguli este esențială pentru siguranța locuitorilor și a proprietăților și poate preveni pierderile de vieți omenești și pagubele materiale cauzate de incendii. Proprietarii de case trebuie să fie conștienți de importanța respectării acestor norme și să ia măsurile necesare pentru a se conforma noilor reglementări.